Od pandiejka, 15., do Velike noči bomo mogli hodit po naših liepih dolinah sami, ne vič v družbi. Pa dokjer nas nieso spet “zaparli”, Cai Nediških dolin je utegnu spejat an pohod v zapuščeno vas Čišnje, v podutanskem kamunu.
Bluo je v nediejo, 21. februarja. Začel so hodit v Ošnijem, šli so do Gorenje Mierse an gor pruot do cierkve Svetega Standreža v Kravarju. Šli so tudi v vas an “pokukal” cierku Svete Lucije, kjer je adan od zlatih utarju, ki jih imamo tle par nas. Uarnil so se po stazi, ki jih je pejala do Čišnjega, parve vasi Nediških dolin, kjer že puno liet nie obednega prebivalca. Kaka je bla ankrat, pričajo stare hiše, ki se nimar vič skrivajo pod garbido an se poderjajo, pa se še vide roka naših te starih, ki so jih zidal. Od tu so pohodniki šli do cierkve Svetega Šintoniha, ki stoji nad Gorenjo Mierso, Škrutovim an Ošnijem, an na koncu so zaključili pohod pru v teli vasi.
Zlo natančno smo opisal tel pohod, takuo seda, ki nam je parpuščeno se spreluhtat samuo tle blizu duoma, ga moremo prehodit an mi an še ankrat reč, de smo pru srečni živiet tle v Nediških dolinah.