triglav2Grede, ki v nediejo 30. marca an part od Planinske družine Benečije se je trudilo po dolini svetega Lienarta, drugi part se je še buj močnuo trudiu: hodil so do varha Triglava, ki je narguorša gora Julijskih Alp an Slovenije (2.864 m).
Če že v normalnih razmierah je hoja tarda, pomislita po ledu an sniegu.
Gor blizu varha ga je bluo še do devet metru! Slike, ki jih tle publikamo, so zaries kiek posebnega. Ka se na zdi bit gor na kajšnem drugem planetu?
Puno truda ja, pa tudi kaka sodisfacjon, kar se pride gor na varh an se uživa take posebne razglede!
Skupina, ki je šla gor se tudi takuo parpravja na odpravo, spedicjon, na Ararat, narguoršo goro v Turčiji (5137 m.), ki bo telo polietje. V skupini bojo lepuo zastopane (rappresentate) tudi žene od Planinske.