Ku vsako lieto v Liegeju člani an parjatelji društva  Zveze Slovencev po Svetu so zaključili soje dielo z velikim praznikam. Lietos pa je biu praznik posebno velik an veseu, zak društvo je praznovalo 40. oblietnico ustanovitve. Zveza se je rodila v Švici lieta 1968 an se je subit začela razvijat po cieli Evropi, parvi v Belgiji so bli v kraju Tamines an malo potle so začel an v Liegeju, v lietu 1975.
Štierdeset liet nie malo, pa Beneški Slovienj v tistem kraju niso popustili an so šele močna an zlo dielovna skupina. Priznat muoremo starejšim članom, de so uzgojili lepo an številno skupino mladih, ki je prevzela vodstvo an dielo med našimi ljudmi. V nediejo, 27. setemberja, v kraju Flemalle, se je zbralo vič ku 150 ljudi. Predsednik an cieu komitat so poskarbieli ne samuo za kosilo z domačimi dobruotami pa an s predstavitvijo naše kulture an naših krajih , na ogled an na pruodi so ble bukva, video, brošure… Slovenciposvetu
Predsednik društva, Nathan Carlig (njega nono je biu iz Podbarnasa an je šu dielat v mino), je pozdraviu po sloviensko, po francuosko an po italijansko an potle je na kratko opisu štierdesetlietno dielo društva, ki je zaries bogato. Njemu so  ob teli parložnosti dali targo. Posebno priznanje so dobil ex predsedniki, ki so bli prisotni: Eligio Floram an Nicole Feletig. Iz rok ravnatelja Zveze, Renza Mattelig, priznanje parvemu predsedniku, pokojnemu Pasqualeju Tomasetig, je parjeu njega sin. Za njihovo dugo an zdaržano dielo so ušafal poseban šenk an člani parvega komitata: Gina Gariup, Silverio Oballa, Gemma an Luigi Caucig.
Na lepo oblietnico so paršli an delegati drugih društev, ki sodelujejo s Slovienjam v Liegeju: predsednik družine “Bellunesi nel mondo”, člani društva “cyclo-club de Rocourt” an delegati  društva v Taminesu. Na beneškem prazniku nie mogla manjkat ramonika, za njo je poskarbeu Adriano Crainich, ki se je pošteno spotiu, naj par partegovanju ramonike, naj par piesmih po kosilu.
Vsiem tistim, ki zdaržano dielajo an so poskarbieli za tel praznik, an velik bohloni vsieh Slovienju po svietu.