farmacia2V nediejo, 16. marca, po maši na Liesah, se jih je puno zvestuo ustavlo go par Hloc, ta pred hišo Te dolenjih: gor je okuole pudneva gaspuod nunac Federico Saracino požegnu lekarno, farmačijo. Ta par njim je bla tudi garmiška županja Eliana Fabello. Po tarkaj lietih, ki je bla zaparta, jo je spet odparu dr. Giovanni Francesco Perduto, ki je paršu tle v naše doline an za sabo parpeju vso družino. Garmičanj, an tudi Drejčan, so lepuo sparjel telo novico, saj do seda za imiet medežine so muorli iti dol do Škrutovega, an niemajo vsi avta za se uozit. Lekarna bo odparta vsak dan od pandiejka do petka, od 8.30 do 12.30 an od 15.30 do 19.30. Tu saboto pa od 8.30 do 12.30.

***

Una bella notizia per gli abitanti del comune di Grimacco. Domenica 16 marzo è stata inaugurata la farmacia a Clodig. Sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato invece dalle 8.30 alle 12.30.