De društvo Srebrna kaplja ima puno članu (vpisanih), de diela puno v teku cielega lieta, de sodeluje puno tudi z drugimi društvi an z dvojezično šuolo v Špietre, lahko videjo vsi. Razstave, izleti, predavanja… Ankrat na lieto pa je trieba pregledat vsi kupe prehojeno pot, an kuo za napri. Takuo na 3. ženarja so se zbrali v Podboniescu par Škofe (z njim je biu tudi podbunieški župan, šindik Piergiorgio Domenis) an so imiel njih lietno ašemblejo. Po ašembleji so vsi kupe pojedli ki an takuo se najel… moči an kuraže za se hitro spet diet na dielo an poskarbiet za program telega lieta. Kaj so pomislili, bota zviedli tudi skuoz Novi Matajur.