Pred sto leti, točno 27. julija 1919, se je rodil ustanovitelj in prvi odgovorni urednik Matajurja Vojmir Tedoldi. Rodil se je v mestu Padenghe sul Garda, svoje korenine pa je po materi imel v občini Tipana. Od nje se je naučil slovenščine in prevzel slovensko zavest. Med drugo svetovno vojno je bil kot narednik italijanske vojske v Ljubljani. Tam je spoznal slovensko učiteljico Jožico Miklavčič, s katero se je po vojni poročil v Karnahti. Po 8. septembru se je pridružil jugoslovanskim partizanom. Po vojni je bil kot uradnik odgovoren za dodeljevanje kart za hrano (tessere annonarie), najprej v občini Tipana, nato pa v Pravisdominiju. Takrat je začel pisati za Primorski dnevnik in bil med ustanovitelji časopisa Matajur (danes Novi Matajur), ki ga je skupaj z ženo vodil 23 let. Prva številka Matajurja je izšla 3. oktobra leta 1950, izhajal pa je do decembra 1973. Tedoldi je do smrti upravljal uvozno-izvozno podjetje, ki je bilo dejavno na področju grafičnega materiala. Sodeloval je tudi z ljubljanskim časopisnim podjetjem Delo, ukvarjal pa se je tudi s tiskanjem turističnih prospektov za Jugoslavijo in Slovenijo. Umrl je 26. aprila 1984 v Ljubljani, pokopan je v Vidnu.