Svet Šintonih an štrukji so tesnuo povezani z vasmi Klenje an Koreda. Vsi vedo, de tisti dan, 13. ženarja, je v cierkvi sveta maša za njih varuha, an potle senjam, kjer med drugim nagradijo narbuojše štrukje, ki jih nardijo vasnjanke an vasnjani tan doma.
Lietos je bluo na mizi 20 žakjacu štrukju, ki jih je posebna žirija (giuria) pokušala an ocenjevala, šacala, keri so narbuojši.
Uradni pokušauci so bli naši, ki dielajo an predajajo gubance an sladčine, an še drugi tarje, ki niemajo nič par tem, pa znajo cenit kaj je dobro an kaj ne. Lietos so bli Enzo Cainero, znani športnik, ki je odgovoren tudi za “Giro d’Italia” v Furlaniji Julijski krajni, Luigi – Gigi – D’Agostini, znani nogometaš iz kraja Tricesimo, ki je cabu balon v ekipah Udinese, Inter an Juventus, an je biu tudi v državni ekipi Italia, an še Bruno Pizzul, ki je iz Karmina an je zlo poznan ne samuo v Italiji, pa tudi po sviete, zak je lieta an lieta “pravu” po radie an televiziji (mrieža Rai 1) kronako tekem (telecronaca). Na čelu žirije je biu pa videnski sodnik Francesco Florit.
Na koncu je bluo težkluo vebrat, keri so bli te narbuojši štrukji, an takuo je šlo, de na parvo mesto je paršla Martina Bordon iz Klenja, na drugo Eugenia Dall’Oste, le iz tele vasi, na trecje pa Daniela Cencig iz Tavorjane.