potok1Takuo nam je poviedala Anna Braida, ki je kupe z Zenotan Tamijem an Francescom Qualizzo ustanovila društvo Potok. Potok od 17. marca darži odparte vrata (vsak vičer od četartka do nedieje) od tistega hrama, ki je bla ankrat šuola v Oblici. Anna, ki je iz Cerneglonsa paršla živiet v Sriednje štier liet od tega, nam prave, de so trije ustanovitelji društva že lani pomislili, de bi korlo odpriet tak hram. “Opazli smo, de je bla adna potrieba imiet take prestore, kjer bi se mladi an manj mladi lahko združeval. Takuo smo pomislili, de bi lahko odparli tel prestor, ki je biu prazen parbližno deset liet, potle ki so ga obnovil. Za seda naša ideja je, de bomo imiel tle koncerte an gledališče, an vsak miesac kako razstavo umetnikov s telega teritorija. Pa sevieda smo odparti za ideje an pomoč, ki nam jo bojo dali vsi člani našega društva.” Anna je tud poudarila, de “Potok nie an bar, adno podjetje. Vse tiste, ki bomo zaslužil (če bomo…), bomo ponucal za obogatit naše dejavnosti, takuo ku smo že napisal v štatutu. Vse, kar imamo not v hramu seda, bankon, mize, kandreje… so nam člani društva šenkal, zak oni jih nieso vič potreboval. Se prave, de se troštamo, de tela bo postala “hiša vsieh” an moram reč, de do seda vasnjani an tud Občina so nas zlo lepuo sparjel an so vsi podparli našo iniciativo”. An iz Aninih besied zastopemo, de imajo že jasne načrte, kuo obogatit v kratkem cajtu dejavnosti Potoka. Že parpravjajo koledar koncertov, razstav an gledaliških predstav. Pa bojo uredil tud an prestor na odpartem (saj ga je puno blizu hrama, ki je na razpolago), kamor bojo diel igračke za otroke an – muor bit – an “solarium” za odrasle, za kar pride polietje. Tud notar bojo napravli sobo za te buj mikane, takuo de bo prestor primieran an za mlade družine. Kar poprašamo, kuo je tuole, de so se odločil adno tako iniciativo pru v Oblici, v hribih Nediških dolin, Anna niema dvomu: “Nie biu slučaj. Vsi trije, ki smo ustanovil društvo, smo tardno prepričani, de je tel te pravi cajt, de bojo Nediške doline znova zaživiele s kulturo, z zdravim kmetijstvom an mikano ekonomijo, buj blizu te pravim potriebam ljudi. Mi smo šigurni, de bo naša prihodnost tle. An ne samuo naša, pa pru, de tela bo prihodnost puno ljudi, saj odkar smo tle, imamo puno parjatelju, ki nam pravejo, de bi se tiel uarnit al preselit tle okuole.”