Že skor dvajst liet se parvo saboto junija ušafajo kupe prebivauci kraju v Sloveniji an tle par nas, ki imajo za sojega patrona Sv. Petra. Lietos, ki bo osanajsti krat, ki organizajo tel dogodek, bo srečanje v saboto, 9. junija (zak 2. je italijanski daržavni praznik), v Špietre. Do sada je bluo vseh kraju, ki so sodeloval par teli iniciativi osan, novuost lietošnjega srečanja pa bo, de se bo pardružu še adan Šentpeter – Št. Jakob v Rožu z avstrijske Koroške.
Zbirališče 18. Srečanja bo par Muostu med 11.30 an 12. uro. Potle bo uradno odpartje praznika v Špietre ob 12. uri. Po kosilu, ob 14. uri, se bojo začeli ogledi, kulturne aktivnosti an športna tekmovanja. Ob 18.30 bo vičerja, ob 19.15 pa sveta maša po sloviensko v farni cierkvi. Od 19.30 napri bo še po pozdravu župana Zufferlija kulturni program. Nastopejo tud Beneško gledališče v Petjagu an Beneška folklorna skupina Živanit v Špietre, srečanje pa se bo končalo z nagrajevanjem an plesom s skupino Skedinj.