carnivarh2015Tudi v Čarnimvarhu (vasnjani pravejo Čenauarhu) se je v nediejo liu daž, bla je tudi magla, takuo de so Blumarji odločil, de za tel krat na bojo letal med hišami an po puojih okuole vasi, takuo ki dielajo že lieta an lieta na debelinco, zadnjo nediejo pusta. Škoda.
Kar je v Čenauarh paršla zadnja skupina turistu (pru zak je bla garda ura so paršli z avtom an ne par nogah iz Štupce, takuo ki je bla organizala  Pro loco Nediške doline), je Federico Specogna – Speck pokazu, kuo se blumarji oblačajo.
Tuole je ratalo v agriturizmu Alla paesana ki takuo, ki nam je poviedu Graziano Specogna, za Veliko nuoč zapre. “Muoj tata Bepo an moja mama Maria sta par lieteh, tle je ostalo le malo judi, an je težkuo. Smo daržal tarduo, dok smo mogli, pa kar na koncu nardiš ratinge, videš, de je vič tiste, kar spindaš, ku tiste, kar zaslužeš. Če bi pogledal tiste, kar dobivamo od telega agriturizma, bi bli zaparli že pet liet od tega,” nam je še doluožu Graziano.
Sada v vasi živi vič al manj štierdeset judi, puno jih je paršlo na stare lieta. V šestdesetih lietih jih je bluo malomanj štierstuo. Kako lieto od tega je biu odparu še drugi agriturizem, pa nie ostu puno cajta odpart.
Od obrila napri ostane odparta samuo še mlekarna. Bi se muorli vprašat, ki dost cajta se bo za Giuliana Cerneta splačalo dielat an če bo teu kajšan mlad vzet v ruoke telo staro dejavnost.