V Dolenji Dreki, vas pod Kolovratom, tele dni writer (takuo se kličejo tisti, ki rišejo, diženjavajo na zunanjih stienah) Elia Scarpa Venturini od društva, asočjacjona “Bravi ragazzi” iz Humina (Gemona) se trudi za narest an liep murales. Takuo, ki mu je naročiu dreški župan Mario Zufferli (s sodelovanjem kulturnega društva Tinaos), murales je na temo emigracjona, ki je takuo močnuo udaru vso našo Benečijo.
Telo dielo bo v poklon vsiem tistim, ki so muorli zapustit njih rojstno vas za iti dielat po sviete, tistim ki so po sviete ostal, pa tudi tistim, ki so se uarnil damu.murales