V Klenji je spet na diele Komitat Pro Clenia. Na puomlad so šli gledat, kakuo so lepe Plitvice na Hrvaškem. Luja je bla vičerja za vse vasnjane. An potle… pa vsi na dielo.
Puno se jih je zbralo za očet okuole an po vasi. Med njimi je bluo tudi puno mladih. Za de tuole rata, se je puno potrudu predsednik komitata, Paolo Tomasetig. Vsak je parnesu za sabo soje orodje, takuo so bli tisti, ki so siekli, grabli, z rončejami kliestli drievja, s pinelam pofarbal klopi, mize an druge lesene stvari, ki so na planji med Klenjam an Koredo, kjer so igre za otroke. Postrojil so tudi žug, kjer so ankrat balinal, mini-igrišče za balon cabat an ‘gazebo’, ki ima soje lieta an je biu ratu nomalo nagobaran.
Ankrat tle par nas so ble rabuote, potle vsak je začeu skarbiet samuo za njega prag, seda pa z vesejam videmo, de tela pametna navada se je začela nazaj šerit med našimi ljudmi. Kaj je lieušega, ku preživiet kupe an dan za dobre vse skupnosti?
Liep dan se je v Klenji zarobu z obiuno an dobro pašto, ki sta jo za vse skuhale Kathy Crisetig an Samanta Ruttar, an tudi za tuole jim je zvestuo parskoču na pomuoč še kajšan od komitata.Clenia1