Na 8. dičemberja so v Kosci požegnal mozaik posvečen rancemu gaspudu nuncu Azegliu Romanin. Naredu ga je Luigi Mirolo – Gigi, ku vse druge mozaike, ki so v cierkvi v Topoluovem, na Liesah an drugje po lieški fari. Kosca2
Na tako vižo je želiela vsa koška skupnost, kupe s farani lieške fare, se zmisnit na gaspuoda nunca, ki puno dobrega je biu naredu an za nje.