V nediejo, 7. dičemberja, bivši rudarji, ex minatori so se zbral že dvaanpetdesetikrat (52!) za počastiti Sveto Barbaro. Praznik je začeu s sveto mašo v špietarski farni cierkvi. Pred mašo mons. Mario Qualizza je omeniu usodo naših puobu an možu, ki po uojski so se muorli pobrat v Belgijo za zaslužit vsakdanji kruh za se an za družine.
Sledila je kratka čerimonja pred spomenikam minatorju. Špietarski župan Mariano Zufferli je pozdravu vse prisotne an v kratkih besiedah je poviedu, kuo tel praznik je za anj narbuj važna parložnost cielega lieta.SvBarbara1
Za zvezo Slovenci po Svetu je guoriu predsednik Dante Del Medico an podčartu, de minatori, z njihovo skarbjo za dielo, poštenost an z ljubeznjo do njihovih rodnih kraju an njihov izik muorajo bit za zgled nam an naši mladini.
Minatori, je še dodau, so puno dielal an pretarpiel, de bi paršparal njih snuovam an hčerkam njih emigrantsko pot.
Naša dužnuost, predvsiem naših politiku an administratorju, je skarbiet, de mladina ušafa kruh an spodobno življenje doma.
Na Sveto Barbaro so paršli tudi župani iz Sauodnje, Germano Cendou, iz Garmika, Eliana Fabello an podžupan iz Podbuniesca, Mirco Klavora.
Popudan an vičer minatori an njih parjatelji so veselo preživiel v prostorih premarjaške koperative.