donmarioJe nimar manj gaspuodu nuncu tle po nediških farah, an tisti ki so, muorajo skarbiet za dvie, tri kupe: Božo (Natalino) Zuanella za fare v sauonjskem kamunu an za Gorenj Barnas; Federico Saracino za fare v garmiškem an dreškem kamunu, za Kosco, Gorenj Tarbi an Oblico; Michele Zanon za podutansko an srienjsko faro. Pomagajo jim gaspuodi nunci Leopoldo Pantarotto, Sandro Piussi an Davide Larice, ki molejo svete maše v podbonieškem kamune. Potle je še monsinjor Marino Qualizza, ki mole sveto mašo po sloviensko vsako saboto v Špietre an v nediejo hode tudi v Dreko. Za špietarsko faro je do seda skarbeu monsinjor Mario Qualizza. Paršu je tle h nam julija lieta 1998, sedamnajst liet od tega. Je že nekaj cajta, ki  niema pravega zdravja an mu je težkuo iti služit po vsieh cierkvah, ki spadajo pod njega faro. Takuo on an monsinjor Guido Genero sta sklicala posebni farni konsej, za uradno stuort zviedet, de po tarkaj liet bogoslužja, monsinjor Qualizza, ki je iz Kravarja, zapusti suoj prestor novemu gaspuodu nuncu. Dokjer na pride te novi, bo skarbeu za špietarsko an podbonieško faro don Genero. Monsinjor Qualizza puode živet v faruž v Brišča, odkod pa bo le napri pomagu novemu famoštru.
Duo pride na njega prestor? Puno naših ljudi se trošta, de se uarne gaspuod nunac Rinaldo Gerussi, ki je skarbeu za podutansko an sriensko faro an seda služi v kraju Pertegada an je biu zlo parljubljen tudi od naših te mladih. Kaže pa, de na bo takuo. Čez kak tiedan bomo viedeli, duo pride.