Pustimo par kraj Halloween, saj manjku tle par nas imamo tarkaj pravc, zgodb, strašnih an manj strašnih, de nie trieba iti deleč za zastopit, kuo je pomemben spomin na te martve.pravce1
Tuole smo zastopil tudi v četartak, 30. otuberja, kar je v gostilni Sale e pepe v Sriednjem biu že tradicionalni vičer, ki ga parpravja Inštitut za sloviensko kulturo. Poslušal smo pravce, ki so jih pravle Cecilia Banchig – Ciukičjova iz Ščigle, Liduina Cencigh iz Plestišč an Ada Tomasetig – Trogarjova iz Saržente.
“Ankrat so imiel puno vič fantazije tudi za kar se tiče grobišča,” takuo so začele pravt, kuo so parpravljali grobuove za te martve, pa tudi krone an vence. Šlo je zaries za niek obred par katerem so sodelovali, pomagali, vsi vaščani. Kaj pa dušice? “Se vračajo šest dni priet an gredo proč šest dni potle, v drugih vaseh pa ostanejo samuo tri dni. Dušice so paršle v hišo ponoč prosit za molitve. Če v hiši so molil garduo, so šle proč žalostne”, je jala Ada. Cecilia an Liduina sta potle še poviedale, kuo so zvonovi znovil an kuo so se te martvi kajšan krat parkazal, predvsem kjer so se pot križale, pa samuo adnim ljudem.
Posebni gost vičera je biu igralec Claudio Moretti, ki je prebrau adne zgodbe po furlansko an po italijansko. Vse pa je povezovala Marina Cernetig.
Nie sevieda manjkalo pokušanje domačih dobruot (koščičova župa, župa z mederjauko, toč furbo an takuo napri), ki jih je parpravla gaspodinia od gostilne, Teresa.