tolminAn koščič velike kulturne bogatije, ki jo imamo v naši Benečiji so predstavili ruonški pustje an folklorna skupina Živanit na prireditvi “Naši ta stari pravjo tako”. Lepo manifestacjon jo je že sedmi krat parpravla folklorna skupina Razor iz Tolmina, ki že dvie lieta sodeluje z našo folklorno an kupe so tudi zaplesali na Dnevu emigranta, na srečanju v Bovcu, an že dvakrat lietos v Tolminu. Njih učitelj, Boris Laharnar, uči tudi naše plesauce.
Na oder v kulturnem domu v Tolmine so parvo skočil ruonški pustje s pustiči, z zluodjam an anjulcam. S klieščami an z vilami so nesli vse po luhtu, razveselili an “ustrašli” gledauce, ki so do konca napunli dvorano. Za jih pomerit se je oglasila ramonika, saj tudi tle v Nediških dolinah, nie pravega pusta brez nje. Ta par godcem je biu mož s pletenico, ki je čaku, de mu kaj denejo not za lon.
“Živanit” je za telo parložnost parpravla lepo igrico, tisto od Marijance, ki je šla na senjam an tam je vidla nje muroza, ki je z drugo plesu. Med no potresauko an početauko so se stvari postrojile an Marijanca se je za tisto vičer pomerila. Potle so zaplesali, zapieli an predstavili no igro tudi parjatelji od folklorne skupine Razor an velika skupina mladih folklornega društva Kres iz Novega Mesta. Na koncu so zaplesali vsi kupe an za se nabrat moči so šli v Tolminska korita, kjer so jim gostitelji napravli vičerjo z domačimi dobruotami. Ramonike, piesmi  an plesi so zarobil telo vičer.
Še na stvar: plesauci iz Nediških dolin nieso imiel obedne težave se zastopit s tistimi iz Tolmina an Novega Mesta. Sevieda, nieso guoril po italijansko, pač pa po sloviensko, vsak v svoji varianti… ja ben, koranina je le tista!