ovceTist, ki je tele zadnje cajte hodu po Arbeški dolini an vaseh srienjskega kamuna, je lahko vidu veliko čredo parbližno stuo uci, ki se pasejo. Nieki, kar se na žalost na vide vič puno krat tle po naših vaseh, kjer žvine niema vič malomanj obedan an kjer so se arbida an host  tarkaj arzšierli, de so zlo blizu vasi.
Marsikajšan se je takuo poprašu, od kod so se pobrale vse tele uce. Tela je adna liepa an pametna iniciativa nekatierih prebivauceu srienjskega kamuna, ki so se zmenal z gaspodarjam tele črede, de bojo sparjel njega uce an de se bojo mogle past na njih zemji do konca dičemberja.
Vse kupe pokrivajo “novi pašniki” parbližno 50 katastrskih parcel  (particelle catastali), ki so malomanj v celoti v srienjskem kamunu. Kar so začel, je bluo zemje za 5 do 10 hektarju, do konca lieta pa se troštajo, de bo pašniku za narmanj 20 hektarju.
Te parvi so h telemu projektu parstopil vasnjani iz Zamierja, Podsriednjega (uce se bojo mogle past na skor 90 par stuo povaršin okuole tele vasi) an Dolenjega Tarbija. V telih dneh se more videt uce okuole vasi Podsriednje an Zamierja, čez parbližno an miesac pa bojo šle gor pruot senožetam okuole Sriednjega an Dolenjega Tarbija.
Kar so se uce parkazale po Arbeški dolini, so se oglasil an drugi, de bi tiel parstopit h telemu nucnemu projektu, zak uce parpomagajo, de se arbida, garmovje an host na arzšierejo še buj po naši zemji an de so trauniki buj čedni. Na vse tuole so lepuo pomislil tisti, ki so dal iniciativo za tel projekt. Pa na žalost uci še nie zadost za vse. Veliko zanimanje, intereš, pa kaže, de bi bluo pametno telo iniciativo arzšerit. Lepuo bi bluo tud, če bi po naših dolinah spet ku ankrat začel redit žvino.
Na koncu pa muoremo še poviedat, de so se par dni od tega na pašnikih v Arbeški dolini veselil tud, zak sta se “veliegla” dva mikana jagnjeta.