Če smo priejšni tiedan napisal gor mez Rožinco an kakuo so jo dočakal tu Drek, na mormo na napisat od sejma Svetega Louranca an Rožince tu Matajure. Takuo ku vsako lieto tu vasi Matajur Pro Loco Matajur s pomocjo sauonjskega kamuna, skupine alpinu taz Sauodnje an še z druzimi Pro Loco so organizal an lietos njih liep senjam.
Vse se je začelo tu saboto, 12. vošta, kar so posvetil cieu vičer za zviedet, kakuo se prepozna an gleda zvezde. Poslušal so konferenco za zastopit, kaj so “stelle cadenti” (utrinki) an kakuo se vežejo na komete. Natuo so jih tud sami gledal, posebno pozornost (attenzione) so namenil kometi C/2023 E1 ATLAS.
Natuo so šli dnevi napri, sa so vsi čakal Rožinco. Vsak je imeu suoj prestor, od te narbuj mikenih do te velicih. Vsak vičer je biu senjam za se an vsak, ki je paršu na puošto gor al pa se je ustavu po pot grede, ki se je vraču dol z varha Matajurja, se je veseliu.
Paršu je pandiejak, 14. vošta. Žene, pa ne samuo, so šle pobierat rože za snopicje. Takuo ku tu Drek an v Matajure se vsako liete nabere puno ljudi za jih parpavljat. Žene, ki živjo po vaseh sauonjskega kamuna, grede ki zbierajo kupe rože, pravejo te fureštim ljudem, ki pridejo pru za tuole gor v Matajur, kakuo se runajo snopici za telo posebno an za nas zlo občuteno parložnost, kere rože se pobere an ker je pomien. Na koncu jih je tisto vičer požegnu par maš v matajurski cierkvi gaspuod nunac Božo Zuanella. Bluo je zaries puno pletenic snopicju an vse pune do konca!
Vse se je končalo na dan Rožince an vemo, de tle par nas, an ne samuo, vsi čakajo tel dan. Takuo de v matajurski vasi je bluo tarkaj ljudi, de je bluo težkuo ušafat prestor za makino.
Polietni cajt je nimar veseu po naših vaseh, ki se napunejo naših ljudi an naših parjateljev, ki se zvestuo vracjajo, od koder žive, zak željo preživiet vic cajta kupe, priet ku pride nazaj zima an se uarnejo v kraje dol po Laškim al po sviete.
Vasnjani an vsi, ki so parpomagal, de bo an lietos matajurski senjam liep an de parkliče puno ljudi, muorjo bit pru veseli: tarkaj ljudi an veseje od vsieh so jih veplacjal velikega truda an velike ljubezni, ki so jih dal za napravt an lietos tel senjam.