Lietos bomo mogli počastit Veliko nuoč s sloviensko mašo v farni cierkvi v Špietre. Sveta maša bo ob 18. uri. Jo ne bo pa v saboto, ku je po navadi. Na Veliko saboto, 3. aprila, pa po nekaterih cierkvah bojo žegnaval obiejan kruh, jajca kuhane, su an oginj.
Lan, zavojo koronavirusa smo bli vsi zaparti tan doma, takuo je biu poskarbeu za žegan od deleča v naši domači slovienski besiedi monsinjor Marino Qualizza. Je bluo ganljivo, zak tel žegan je biu povezu puno naših ljudi. Bluo jih je zaries puno an tudi tisti, ki žive dol po Italiji an po sviete, so bli parpravli žegance za imiet domači, slovienski žegan.