Od Sriednjega an Idarske doline vse do Livka

Takuo ku vsake lieto an lietos je Pust parnesu puno veseja. Judje so se zvestuo zbral, preobliekli al tu stare puste al pa tu te nove an ku je vic ku kajšan jau, so nardil te pravi “tour” po vaseh.
Čepru Pust je zad za nam – tu sriedo, 14. februarja, za Sv. Valentin, je bla an Pepeunica – an se je začeu cajt, ki peje vse do Velike noči, judje le napri hranejo tisto posiebno energijo, ki so jo doživiel za čas Pusta. Takuo pustje ku judje, ki so jih zvestuo sparjel tu hiše, so preživiel pru liep cajt.
Ku smo napisal tu zadnji številki Novega Matajurja, je bluo videt po vseh naših dolinah puste taz Ruonca, Mersina, Čarnega Varha, Sriednjega, Hlocja, Podbarnasa, pa tud po Idarski dolini an tud naši parjatelji z Livka nieso tiel parmanjkat.
Čepru Pust je konču, veseje ostaja šele živo an pru takuo vsi bojo jal: Živjo Pust!

 

Pust Livek 2024An naši parjatelji z Livka so nam pošjal fotografije Pusta. Čepru nieso imiel ki dost snega, so tiel vsedno it šijat ku ankrat. Zbrala se je liepa skupina an otruok, de bi vsi kupe parnesli veseje an v bližnje vasi

 

 

 

 

 

Vriskanje an ramonike se je čulo an po Idarski dolin, kjer je ponavad vse zlo tiho. Pustje, te stari an te mladi, so se zbral vsi kupe an šli potarkat judem, ki so jih zvestuo čakal, de bi kupe kiek pojedli an popil, pa še vic piel an plesal. “Vsi so bli vesel nas sparjet tu hiše, de bi imiel kiek kompanije an veseja. Nam je nimar par sarce razveselit judi,” so nam jal.

 

 

 

 

 

 

 

Srienjski Pust je šu napri kar štir tiedne an so šli gledat parjatelje po vsieh dolinah, nieso tiel pozabit na obednega. Nieso poskarbiel samuo za judi po vaseh, pa tudi za šuolarje. Obiskal so vse šuole naših dolin, kjer so jih otroc veselo čakal. Kar na Pepeunico je Pust paršu h koncu, so ga pozdravli takuo, ki gre, po naši navadi: napravli so mu poseban pogreb an na koncu ga zažgal.