Veselje pusta s soncam an z dažam

Pust naših dolin je le napri živ an parbliža nimar puno judi

Ramonike, veselo vriskanje, zvonci, piesmi, maškere pune koluorju, te liepe an te garde, veselje po vaseh an po hišah, tel je pust Nediških dolin.
Tu telem cajte zime, kjer vasi so malomanj prazne an ne ku poliete, se za cajt pusta vse spreobarne an nastane pravi senjam za vse. Pustje se začnejo parpravjat že tiedne priet an vasnjani lepuo naštimajo mizo puno dobruot an čakajo, de jih pustje pridejo gledat.
Pust je tist cajt tu liete, ki zaries parnese veselje. Se gleda dat par kraj vse tiste probleme, ki nas vsak dan maltrajo, an za kak dan al uro se napunt z veseljam.
Čepru lietos niso kazal narbuojš uro – priet snieg, potle sonce, ki se je pokazalo za kak dan, an potle spet umarno an daž -, pustje se niso udal an je vsaka pustna skupina začela “tour” po dolinah an vaseh … Tiste iz Sriednjega, Podbarnasa an Ruonca an še Blumarji taz Čarnega Varha!
Ob vriskanju an ramonike se je le napri čulo: W Pust, Živjo Pust!

“Za nas Pust je skarbiet za veselje naših te starih. Mislemo, de kadar nam odprejo hišo, so nimar veseli nas videt!”
Srienjski pust

 

Srienjski pust peje napri liepe pustne navade an od nimar so te pravi protagonisti te mladi. Tu zadnjih lietih jih je nimar vic an so parnesli veselje zaries po vseh vaseh an dolinah, kamar so šli. Obiskal so Utano, Jagnjed, Obuorčo, Budgoje, Preserje, Varh, Klinac, parjatelje agriturizma Scribano tu Craorettu, Duge, Oblico, Raune an še druge vasi v srienjskem kamunu, Bardon an Podklanac an seviede so bli tud na špietarski paradi.

 

 

Fajna skupina taz Podbarnasa se je zbrala an za dva konca tiedna je parnesla veselje s tremi ramonikami po Sauonjski dolin an ne samuo: na varsto so paršli Jelina, Duš, Matajur, ošterija par Krančine tu Sauodnji, Barca, Atovca, Kočebar, Kuosta, Gorenji Barnas, Puoje an Podbarnas.

 

 

Tel konac tiedna so se vsi vprašal: “Bojo al na bojo lietos Blumarji tu Čarnem Varhe?” Vse je kazalo, de jih na bo … an potle se jih je vebralo sedam te velikih, a med njim je biu an te narbuj miken. Osam jih je bluo vse kupe! Takuo de, čepru ni bluo snega an ledu pa sam daž, so uzel pištok tu roke an njih farban klabuk je razveseliu an koluorja njih ljubljeno vas, ki je bla zavita tu maglo.
Fotografije so s FB skupine Blumari Montefosca

  

 

Telo zadnjo soboto so se parkazal tud pustje taz Ruonca. Zluodi, anjulac an pustje so veselo zaropotal po vasi an parnesli veselje vasnjanom.