V Špietar so paršli tudi gostje iz Timaua, Tischlbonga, v kamunu Paluzza. Tam sta glavna protagonista pusta (Vosching va Tischlbong) »Maschkar min kloukn« an »Jutalan«, kupe z njima pa gredo lepi an gardi pustje. Jutalan ima bielo srajco an krilo, klabuk s pajčolanom, na nogah pa biele kalcine an “scarpets”. Okuole pasu imajo floke vič barv. »Dar Maschkar« (zvonci) pa so strašne an duje figure, umazane od pepela. Obliečeni so v srajco na kuadre an bargeške do kolien. Imajo še debele vunene kalcine an težke cokle al pa gojzerje z derezami. So gobasti an v njih harbat tučejo kravji zvonci, okuole pasu imajo obiešene klobase an salame, ki jih pojejo grede ki hodejo po vasi.