Slovenija je že petnajst let članica Evropske unije, njen vstop v skupni evropski dom (uradno je do pridružitve EU prišlo 1. maja 2004) pa so pred petnajstimi leti slovesno obeležili tudi na Matajurju, v Podklancu in v Britofu. Tako je naš tednik takrat poročal o tem velikem prazniku.

“Kljub izredno slabemu vremenu, dežju in megli je tudi na vrhu Matajurja 30. aprila ob polnoči zaplapolala evropska zastava. Okrog nje se je zbralo kar precejšnje število ljudi iz Benečije in Posočja. Vreme je nedvomno nekoliko pokvarilo praznično vzdušje in terjalo dodaten na­por za pohodnike, ki so se z baklami v rokah v gosti me­gli povzpeli od koče Pelizzo do vrha, a trenutek je bil toli­ko bolj slovesen, emotivno nabit in globoko občuten. Začel se je tudi za Beneči­jo in Posočje nov dan v sku­pni evropski hiši, kjer očitno ne bo vedno sijalo sonce in bo treba dosti truda in priza­devanj za premagovanje te­žav in ustvarjanje boljših po­gojev življenja po naših va­seh in dolinah, a močna je zavest, da je najtežji del poti za nami. Prijateljske človeške vezi, ki so se v zadnjih letih stkale in okrepile na tem ko­su meje so močne in dajejo upati v boljši jutri. Slovesnost, za katero so dali pobudo Gorska sku­pnost, Upravna enota Tol­min, občine Posočja, Terskih in Nadiških dolin ter Brd, in koprska ter videmska škofija, se je začelo ob 18. uri z mašo za Evropo. Darovala sta jo v italijanščini, slovenščini, la­tinščini in furlanščini častni videmski nadškof Alfredo Battisti in pomožni koprski škof Jurij Bizjak, ob njiju 22 slovenskih in furlanskih ozi­roma italijanskih duhovni­kov. Vzdušje je danes veselo in praznično, je uvodoma dejal Battisti in se spomnil druge slovesnosti sicer na vrhu Ma­tajurja pred petindvajsetimi leti, ko je požegnal po potresu obnovljeno cerkvico. “Tudi takrat se je zbralo dosti ljudi a samo z beneške strani, na drugi stra­ni so straže varovale mejo”, je dejal. “Zato se danes toliko bolj veselimo začetka nove dobe na tej meji, kjer se sre­čujeta latinski in slovanski svet, kjer smo doživeli gro­zote druge svetovne vojne in kjer so rane dolgo krvavele. Zato pozivam vse, naj posta­nejo graditelji miru, naj uveljavijo novo kulturo, ki teme­lji na pravičnosti, na dosto­janstvu ljudi, na spoštovanju drugačnosti”. Battisti je v svojih uvo­dnih besedah še posebej izpostavil misel, da so še zla­sti kristjani pred novimi izzi­vi, saj Evropska unija ob po­litičnih in ekonomskih pove­zavah potrebuje tudi dušo oz. uveljavitev velikih kulturnih, moralnih in krščanskih vre­dnot.”

praznik2 (trascinato)
praznik2 (trascinato) 1