Velik kries za zaključit lepuo tele posebne dni kulturnega društva Rečan, ki je dopunlo 50 liet. Kries bo na Lužah, pod vasjo Hostne, v nediejo, 23. junija. Ga že parpravjajo, paržgejo pa ga pruot vičer, ob 20. uri. Okuole njega se bomo veselili, bojo ramonike, naše piesmi, an šigurno bo tudi kiek za popit an pojest. Pridita, Rečan vas čaka!
Parprave za kries potiekajo tudi na Krasce v Gorenjim Tarbju. Že vič dni uozejo s tratorjam opajike, vieje… Kries svetega Ivana bo zagoreu v nediejo vičer, okuole devete. Za počastit telo našo starodavno navado so an lietos poskarbiel vaščani iz Gorenjega Tarbja an parjatelji iz bližnjih vasi, Tarbijska an Obliška fara, Polisportiva Tribil superiore_Gorenj Tarbi. Poštudieral so tudi, kaj ponudit vsiem tistim, ki pridejo gor. Ponujal bojo naše stare jedi, za reč adno, marve. Bi bluo pa lepuo, de tisti, ki pridejo, parnesejo kiek! Še priet, ob 19. uri, bo na Dugem, v agriturizmu La casa delle rondini, “Calici di fiori”: Caterina parprave jedi še posebno z zejami, ponujala bo tudi dobruote, ki jih pardielajo doma kot salam, ser (primo sale). Je pa samuo 50 prestoru, zatuo je trieba hitro rezervirat (0432 724177). Kresuove parpravjajo an po drugih vaseh Nediških dolin, ku par Mašerah, na Matajurju par koči Pelizzo an na Tarčmune, kjer je praznik vaškega patrona, saj cierku je posvečena pru svetemu Ivanu. V teli vasi bojo počastil vaškega patrona tudi v pandiejak, 24. junija.