Združenje ViviStolvizza (ŽiviSolbica) je nastalo konec 20. stoletja, da bi podprlo domačine, ki so s prostovoljnim delom skušali svoji vasi nuditi možnost razvoja. Solbica namreč tako kot drugi gorati kraji trpi zaradi redke po- seljenosti in težav, ki so povezane z njeno lego in včasih neugodnimi vremenskimi razmerami oziroma zaradi veli- ke površine, ki jo morajo upravljati inštitucije.

Združenje ViviStolvizza skuša tako ugoditi pričakovanjem prebivalcev in organizirati številne raznovrstne dogodke ter prireditve. Če samo bežno pogledamo program dejavnosti, ki jih društvo vsako leto izvaja, takoj ugotovimo, kakšen razvojni potencial imajo vsi ti dogodki. Gre za razvejano ponudbo prireditev različnih vrst, od okoljskih in kulturnih do takih, s katerimi vrednotijo krajevno tradicijo, šege ali navade ali s katerimi skušajo spodbuditi razvoj turizma, gorskega kmetijstva (in obenem promovirati krajevne proizvode) ter do športnih tekmovanj.

Združenje ViviStolvizza je torej zelo živahna stvarnost, ki dejansko ponuja pozitivne perspektive temu omobčju. Glavni akterji so prebivalci sami, ki se s skupnimi močmi in prostovoljnim delom trudijo, da bi na Solbici zaživelo čim več dogodkov, ki bi vasi in vsej dolini Rezije omogočili večjo vidljivost ter prepoznavnost in pritegnili pozornost ljudi. Združenju pa pomagajo tudi številni domačini, ki živijo drugod po Italiji in po svetu, ki pa so še vedno navezani na svoj rojstni kraj. Ti se pogosto vračajo, vlagajo v družinske hiše in na Solbici preživijo svoj dopust, udeležujejo pa se tudi vseh glavnih praznikov in prireditev. Prav ta njihova stalna in zvesta prisotnost nadvdaja združenje in vse, ki z njim sodelujejo, z upanjem za prihodnost Solbice.

Med prireditvami, ki iz leta v leto na Solbico privabljajo vedno več ljudi tudi iz sosednjih držav in drugih dežel v Italiji, je “Božična noč v Reziji”. Med božičnimi prazniki namreč Solbico razsvetli velikanska zvezda repatica, ki se na božični predvečer, na štefanovo in za svete tri kralje spusti z vrha hriba Pusti Gost (1275 m) do zgornjega dela vasi (575 m), kjer domačini uprizorijo čudovite žive jaslice. V božičnem obdobju pa za čarobno vzdušje v vasi poskrbijo tudi vsi tisti, ki s svojimi originalnimi jaslicami okrasijo tudi najbolj skrite kotičke v starem predelu Solbice, ki mu domačini pravijo Kikkey.

Zruženje pa vabi vse ljubitelje narave na izlete po čudovitih pešpoteh, za katere zgledno skrbi.