Na planinah pod Matajurjem ljudje ne živijo več, vsaj ne tako, kot so nekoč, planine pa so tudi v teh krajih še vedno prikaz načina življenja, ki ne bo šel v pozabo. To je tudi namen dvojezične publikacije z naslovom “Živiet na planinah – Vivere sui pascoli”, ki jo je uredila Luisa Battistig in izdala čedajska zadruga Most (na pobudo Občine Sovodnja in s prispevkoma Dežele FJK ter Nadiške medobčinske teritorialne unije). Knjigo so predstavili v soboto v koči Pelizzo v okviru gorskega praznika na Matajurju.
Luisa, ki je doma prav iz Marsina v občini Podbonesec in je poznana tudi kot predsednica Planinske družine Benečije ter pripovedovalka zgodb v beneškem narečju, je s knjigo želela opisati svoje življenje, ko je v mladih letih na marsinskih planinah pasla krave. Takrat so se tja poleti selile cele družine, ki niso samo pasle živine, pač pa so tam tudi proizvajale sire in druge mlečne izdelke. Tako je bilo vsaj do šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je začelo izseljenstvo prazniti gorske vasi. Zadnji udarec tej kmetijski dejavnosti pa je dal potres leta 1976.
Na predstavitvi je pomen teh planin in tega obdobja poudaril Mauro Pascolini, profesor geografije na Univerzi v Vidmu, ki je med drugim predlagal, da bi planine s celotnega alpskega območja uvrstili na Unescov seznam svetovne dediščine. “V knjigi Luise Battistig,” je dodal, “postane spomin kolektiven, torej dediščina celotne skupnosti, in nas vabi, da pogledamo v preteklost, pa tudi v prihodnost.”
Špela Ledinek Lozej, znanstvena sodelavka Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je nato predstavila zgodovino planin in organizacijo dela na njih. “Kljub temu da je Francesco Musoni še v začetku dvajsetega stoletja ugotavljal, da nadiške planine v gospodarskem življenju prebivalcev niso imele velikega pomena, je bila izraba planinskih pašnikov in travnikov pomembna kmetjiska dejavnost, ki je omogočala preživetje,” je zaključila.
Naj še dodamo, da sta prisotne na predstavitvi pozdravila tudi podžupan domače Občine Sovodnja Fabio Trinco in kobariški župan Marko Matajurc, ki je izrazil željo po okrepitvi sodelovanja med občinami na eni in na drugi strani Matajurja.