V Žabnicah je bilo od petka, 13., do nedelje, 15. septembra, jesensko izobraževanje za mlade kulturne delavce slovenskih organizacij oziroma društev DevelopMENT. Med štiridesetimi udeleženci – toliko je bilo mest na razpolago – so bili tudi predstavniki iz videnske pokrajine: šest jih je bilo iz Benečije (Katja Canalaz, Fanika Coren, Francesco Chiabai, Cristina Mijatović, Martina in Biagio Tomasetig ter Benedetta Trinco), dva pa iz Kanalske doline (Elisa Kandutsch in Luciano Lister).
Kot nam je ob koncu tečaja povedal Francesco, je bila to za vse zelo zanimiva izkušnja, navezali so veliko novih stikov in se soočili z vrstniki iz različnih stvarnosti ter ugotavljali razlike med njimi. “Zelo mi je bilo všeč, da smo se izobraževanja udeležili predstavniki iz različnih predelov naše dežele, Tržaške, Goriške, Videnske, pa tudi iz avstrijske Koroške. Med nami so razlike, vsi pa smo zelo aktivni. Na tečaju sta prišli do izraza pozitivna energija vseh in velika volja po sodelovanju.”
Tečajnike so že prvi dan razdelili med nadaljevalce in začetnike: prvi so imeli več praktičnih vaj oziroma so se učili na primer pripravljati projekte za evropske, državne ali deželne razpise, začetniki pa so se najprej spopadli s teorijo. Nato se je delo, ki so ga vse tri dni vodili odlični mentorji-trenerji Mladinskega sveta Slovenije Matej Likar, Nina Debevec, Maja Drobne in Borut Cink, nadaljevalo v skupinah (v glavnem so skupaj delali predstavniki istega društva oziroma pripadniki določenega predela), v katerih so tečajniki poglobili izbrano tematiko in razvili svoj projekt.
“Na koncu smo svoje ideje predstavili ostalim, mentorji pa nam bodo nato poslali svoje ocene in nasvete glede projektov.
Mi, Benečani, smo razvili temo hladne vojne oziroma njen vpliv na našo stvarnost in na čut pripadnosti oziroma doživljanje slovenske skupnosti. Zamislili smo si različne dejavnosti, s katerimi bi skušali senzibilizirati prebivalstvo, predvsem mlajši del in šolarje, o vprašanjih, ki so povezana s slovensko manjšino in s tem, kako je hladna vojna zaznamovala naše kraje. Tema je lahko zanimiva tudi z vidika turističnega razvoja,” nam je razložil Francesco, ki se mu je zdela zelo zanimiva tudi tema, ki so jo izbrali udeleženci iz sosednjih Kanalske doline in Koroške. V tej skupini so se posvetili krajevnim slovenskim narečjem oziroma ugotavljanju skupnih točk.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 18. septembra