Predstavitev neke pesniške zbirke je (skoraj vedno) priložnost za srečanje s pesnikovim svetom, z idejami, stvarnostjo, gotovostmi in dvomi literarnega ustvarjalca. Tako je bilo v sredo, 13. novembra, v knjižnici Kulturnega društva Ivan Trinko v Čedadu, kjer je Ace Mermolja predstavil svojo zadnjo dvojezično (v italijanščino je verze prevedla Darja Betocchi) pesniško zbirko ‘Tweet dell’anima’. Z njim sta bili tudi Martina Kafol, urednica knjižnih izdaj Založništva tržaškega tiska, ki je skupaj z založbo Vita Activa izdala omenjeno knjigo, in Antonella Bukovaz, ki je prebrala nekaj pesmi iz zbirke.
Ace Mermolja – na začetku ga je predstavila predsednica društva Iole Namor – je pesnik, pisatelj in esejist, veliko let je delal kot novinar v uredništvu Novega Matajurja, kot intelektualec pa je veliko prispeval k rasti naše manjšinske skupnosti. V Primorskem dnevniku je pred leti objavljal rubriko, v kateri je obravnaval teme, ki so bistvenega pomena za vse nas, ki živimo ob meji. Tematike, kot so identiteta, obrobje, naš odnos do drugačnih, pa so prisotne tudi v tej pesniški zbirki, ki je v originalu, v bolj popolni in razširjeni različici, ižšla pri založbi Sfera z naslovom ‘Čivk duše’.
Avtor je naprej povedal, kako je potekalo prevajalsko delo, nato pa dodal, da je originalna zbirka nastala iz ugotovitve, da so se mu odpirale nekatere teme, ki jih je hranil v sebi: “Vprašanje identitete, ki ga skušam nekako obravnati v knjigi, ni lahko: je samo zmešnjava, je oddaljenost od samega sebe ali nekaj bolj trdnega, določenega? Danes identita pogosto odklanja pluralnost, jaz pa sem prepričan, da je v pluralnosti. Vse to je povezano z realnostjo, ker iz abstraktnih razmišljanj prideš do konkretnih dejstev in konfliktov, kot je na primer odnos do tujca. To je naravno stanje, ki ni prijazno. Razumeti drugega ni lahko, nasilje je del našega življenja.”