Anita Tomasetig – Dortih iz Kosce je nova predsednica beneške folklorne skupine Živanit. Tele zadnje lieta je biu Pio Chiabai – Uogrinken iz Velikega Garmika, ki kupe z Marino Cernetig je po vičlietni “pavzi” oživeu “Živonit” lieta 2013, ki pa se je rodila lieta 1981 (na fotografiji te parvi nastop).
Podpredsednik je Mattia Trusgnach – Vuku iz Sevca. Odborniki, konsilierji so Anna Bernich – Pečenova iz Kosce, Luigi Chiabai – Uogrinken iz Velikega Garmika an Pio Canalaz – Bledcju iz Malega Garmika. “Revisori dei conti” so Claudia Salamant iz Salamanta, Danila Qualizza – Hlaščanova iz Sriednjega, ki pa živi v Gnjiduci, an Lara Cesnich iz Kosce, ki pa živi v Dolenji Miersi, ki bo tudi blagajnik, kasier.
Vsi se troštajo, de folklorna bo le napri živiela. Tuole bo moč, če se ji parbližajo drugi plesauci, še posebno mladi. Druga skarb je, za kar se tiče harmonikaša. Seda sta v folklorni dva, Anna an Mattia, je pa trieba, de skupinica zrase an zatuo se parpravjata že druga dva mlada. Če je kajšnemu všeč plesat al pa gost na ramoniko al na trombo an bi rad stopu v skupino, naj pride v Slovienski kulturni dom v Špietar, kjer so vsak pandiejak, ob 18.30, vaje.
Na vsako vižo naši plesauci se morejo pohvalit, de seda vič ku kajšan tle po naših dolinah vie, kaj so početauka an potresauka, sklava an kolo, plesi, ki so bli šli že v pozabo.