Beneški časnikar, zgodovinar in javni ter kulturni delavec Giorgio Banchig bo v soboto, 22. decembra, v Špetru prejel 31. Nagrado Dušana Černeta.

Nagrado vsako leto podeljuje poseben odbor pri Knjižnici Dušana Černeta v Trstu kot priznanje Slovencu oz. Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki si prizadeva za ideale, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916–1975): za slovenstvo, demokracijo in krščanstvo.
Zanimivo je, da je 1. Nagrado Dušana Černeta leta 1976 prejel beneški list Dom. Pri Domu pa je Banchig leta 1980 postal poklicni glavni urednik. To službo je opravljal 30 let. Bil je tudi pobudnik ustanovitve založniške zadruge Most (1998) in biltena v italijanščini Slovit (1999). Od leta 2017 je član državnega sveta italijanske Novinarske zbornice.

V letih 1996–2015 je bil nagrajenec podpredsednik Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino. Bil je predsednik Zavoda za slovensko izobraževanje, od leta 2016 pa je predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru.

Njegova velika ljubezen je raziskovanje beneške zgodovine in kulture, o čemer redno piše za Dom in druge publikacije, uredil ali napisal pa je tudi več pomembnih zgodovinskih knjig, od dnevnika Antona Cuffola (1985) do študije o plebiscitu in priključitvi Benečije in Rezije kraljevini Italiji leta 1866 Ob zvoku remonike (2016).
Podelitev nagrade Giorgiu Banchigu bo v soboto, 22. decembra, v župnijski dvorani v Špetru po maši v slovenskem jeziku, ki se bo v tamkajšnji cerkvi začela ob 19.15.