barski_oktDa bi praznovali 30 liet delovanja zbora Naše vasi, nedijo, 29. marca, peuci iz Tipane in Barda so lietos ukop šli piet za revijo Primorska poje tou Pivko. Mešani pevski zbor Naše vasi je biu ustanouljen lieta 1985, tou okviru kurturnaa društva, ki nosi isto ime. Od takrat člani so se potrudili za spodbujanje družbenaa dialoga anu premagovanje etničnih pregrad. Repertoar zbora uključuje ljudske piesmi, še sakralne, ustna izročila v slovenskem narečju nu znane slovenske narodne.
Barski oktet je lietos interpretou eno Merkùjevo pesem za naordati znanaa skladatelja, ki je mieu pouno dićar Terske doline.
Inje pa čakamo terski koncert revije Primorska poje, ki bo nedijo, 26. avrila, ob 15.30 tou zavarški cierkui Sv. Florjana. Nastopali bojo ries znani in kvalitetni zbori tej, ke so Encijan, Zvon, Lojze Bratuž, Lampe, Obalca Koper, F.B. Sedej, Hrast. Souse skupine bojo interpretirale cierkvene pesmi znanih autorjeu.