Nedijo, 22. fevrarja Barski oktet je zapeu čiu Nabrežini za Prešernovo proslavo, ki jo je organizalo društvo Igo Gruden u njeá liepin Kulturnem domu. Lietošnja proslava je bla namenjena Terski dolini in nje kulturi nu zgodovini.
Zahvaljoć se občutljvosti predsednice društva Igo Grubarskirskiden Marise Skerk, barjeni Viljem Černo, Luisa Cher in Igor Cerno so predstavili dielo Centra za kulturne raziskave u Bardu, inciative Muzeja nu težko živjenje slovienske skupnosti, ki stoji u Terski dolini.
Pred začetkom kulturnega programa, predsednik ZSKD-ja Igor Tuta je pozdravou staraa znanca Viljema z branjem naá kosa spisa, ki je biu objavljen v Trinkovem koledarju, kjer je napisau nekaj anedoktou Černovaá živjenja.
Poten Barski oktet je liepo zapeu beneške piesmi tej, ke so je priredili Pavle Merkù, Davide Clodig, Luciano Chiabudini nu Oreste Rosso.
S pomočjo slik in filmatou Igor Cerno je pokazou kako se je spremeniu obraz vasi in način živjenja po potresu 6. maja lieta 1976. Poviedou je, ke ćeran to ostalo malo judí, nekaj jih je še, ki se zanimajo za braniti besiedo nu kulturo tele doline. Eden med njimi je far don Renzo Calligaro, ki je narediu križevi poti u zavarški in barski cierkui s napisi u terskem narečju in usako nedijo bere eno berilo u stari slovenščini Terske doline. Luisa Cher je prau rečitala no berilo od tieh, ki so zbrani tou zbirki Boava Besieda.
Na koncu je Viljem Černo poviedou o težkostih, ki jih je imeu ko se je trudiu za braniti sloviensko kulturo in ni bilo zakonou, ki bi priznali prisotnost slovenske manjšine tou videmski pokrajini. Na koncu je povabou znance iz Trsta, naj pridejo na obisk tou Tersko dolino, da bi boljše spoznali te kraje liepe, pa nimar već zapuščene.