Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga je lietos povabilo Beneško gledališče, de pride na njih prireditev ob Dnevu slovenske kulture. Takuo so beneški igrauci v saboto, 24. februarja, nastopil v gledališču v Miljah z igro “Tarije na pingulauki”, ki so jo bli parpravli za lietošnji Dan emigranta an jo je režiru Gregor Geč. Go mez dielo Beneškega gledališča, ki že vič ku 40 liet gleda ohranit sloviensko besiedo v Nediških dolinah, go mez vlogo, ki jo ima v naših krajih dvojezična šuola, pa tud go mez muzej SMO, ki predstavlja an povezuje bogatijo vsieh Slovienju v naši daželi, od Mangarta do muorja, pride reč od Kanalske doline pa vse do Milj, je pred začetkom predstave spreguorila Marina Cernetig. Potle pa so paršli na varsto Adriano Gariup, Franco Qualizza, Roberto Bergnach an Emanuela Cicigoi, ki so se storli posmejat publiki an si na koncu parslužil dug aplavz.

Tle par nas pa bo kmalu cajt za novo komedijo Beneškega gledališča. V Špietre bo 11. marca predstava “Ojceta na bo!”, ki jo pod režijo Jasmin Kovic parpravjajo za Dan žen.