Beneško gledališče puode na parvo gostovanje s predstavo “Tarije na pingulauki”, ki jo je parpravlo za lietošnji Dan emigranta an jo je režiral Gregor Geč. V saboto, 24. februarja, ob 20.30, bojo beneški igrauci Adriano Gariup, Franco Qualizza, Roberto Bergnach an Emanuela Cicigoi nastopil v gledališču Verdi v Miljah (Via San Giovanni, 4).