150708-nagradaOsan žensk an čeč se je začelo zbierat v prestorih slovienskega kulturnega doma že januarja za napravt igro, ki bi jo predstavile 8. marca. Osan žensk je tudi ime igre, ki jo je biu napisu francuoski pisatelj Robert Thomas an ki jo je v naše sloviensko narečje prerunala Marina Cernetig. Že kar so jo predstavle v Špietre, za Dan žen smo vsi jal “s telo igro udobjo kako nagrado, kak premjo!”. An zaries je takuo ratalo.

Predstavle so jo na 11. zamejskem festivalu amaterskih dramskih skupin v Mavhinjah, an v nediejo zvičer so organizatorji poklical na oder Marino Cernetig, nje hči Emmo Golles an še Manuelo Cicigoi, ki so šle v Mavhinje v imenu Beneškega gledališča an kot predstavnice skupine, ki je igrala to igro kak dan priet, za jim dat parvo nagrado v kategoriji odraslih.

“Že tisto vičer, ki smo jo predstavle pred publiko v Mavhinjah, so nas pohvalil, de smo igrale pru lepuo, de naša predstava je bla zlo všeč vsiem  – so  nam jale – pa vseglih niesmo še uagale mislit, de udobmo parvo nagrado!”.
Pa takuo je šlo, de žirija, giurija je vebrala pru Beneško gledališče an telo igro. Se nam pari pru napisat imena ostalih žen an čeč, ki so v nji igrale: takuo ki smo že napisal, so Marina Cernetig, Emma Golles an Manuela Cicigoi, an še Anna Bernich, Cecilia Blasutig, Breda Berginc, Bruna Chiuch an Teresa Trusgnach. Režiser je biu pa Danijel Malalan.

Ki reč? De smo vsi zlo ponosni na naše Beneško gledališče kjer igrauci nieso profesjonisti, pač pa navadni ljudje, ki šenkajo an velik part suojega cajta za se učit an nam predstavit manjku dvie igre na lieto v našem slovienskem nareču. Zatuo hvala tudi Beneškemu gledališču če naša domača besieda je še živa.

***

Tako je med drugim žirija festivala utemeljila prvo nagrado komediji Beneškega gledališča: “Prepričljiva in režijsko ter dramaturško dodelana celota igra Osan žensk, ki jo je režiral Danijel Malalan, pred občinstvo postavi temperamentno in iskrivo »kriminalko«, katerih odličen in konstanten ritem in tempo, brez nihanja in padcev, dajeta možnost kriminalki, da se lahko razvije v svoji popolnosti. Osem igralk, vsaka znotraj svojega igranega lika, le-tega izdela do potankosti, tako da slednji v polnosti zaživijo na odrskih deskah. Igralske kreacije nas prepričajo s svojo dodelanostjo, s svojo odrsko živostjo in z odlično medsebojno komunikacijo.”