bukZnačilnost in tudi naloga založb slovenske manjšine v Italiji je tudi, da predstavijo slovenskemu bralcu avtorje, ki živijo in ustvarjajo na italijanskem obmejnem območju. S tem namenom je tudi nastala publikacija, ki jo je Založništvo tržaškega tiska pred kratkim izdalo in v torek, 12. julija, predstavilo v beneški vasici Topolove v sklopu festivala Postaje Topolove.
Gre za dvojezično pesniško zbirko Antonelle Bukovaz ‘3 x 3, besede za teater’, ki vsebuje tri sklope poezij (‘S praga’, ‘Preživeli’ ter ‘Antigona’), napisanih za predstave ljubljanskega sonoričnega gledališča Hanne Preuss. Namenjene so bile torej najprej odrski uprizoritvi in ustni izpovedi. Besedila so nastala v italijanščini, prva dva sklopa je v slovenščino prevedel Ace Mermolja, tretjega pa Alenka Jovanovski in Marko Ipavec.
Avtorico sta v Topolovem v imenu založbe predstavila Martina Kafol in Ace Mermolja. Antonella Bukovaz je sicer doma v tej vasi, kjer ima svoje korenine. Je pesnica in performerka, izdala je več pesniških zbirk, kjer je včasih uporabljala tudi slovensko beneško narečje, njene pesmi pa so bile izbrane pred petimi leti za ugledno antologijo ‘Nuovi poeti italiani 6’, ki jo je izdala založba Einaudi.
Knjiga vsebuje spremni besedi Angela Florama in Aceta Mermolje. Prvi, furlanski intelektualec, ki zelo dobro pozna slovensko literaturo, piše med drugim, da avtorica s svojimi verzi “vztraja pri prozorni igri luči, ko jo prečkajo prašni oblaki, kot da bili mali svetovi, ki jih poganja kaos neke čudovite disonance. Želeli bi biti z njo, da bi poslušali, česar ne slišimo in ne vidimo, tako bi tudi razumeli, kaj ostane od nas.” Mermolja pa se je v svojem spisu osredotočil tudi na problematiko prevajanja: “Pomen ritma in zvoka sta me silila v nemajhne pomenske odmike od izvirnika. Uvidel sem, da bi v iskanju dobesednega v slovenski inačici enostavno razrušil italijanski izvirnik.” V tem pa je tudi bogastvo te dvojezične zbirke, ki predstavlja slovenskemu (in italijanskemu, seveda) bralcu močen in vznemirljiv pesniški glas.