Kar začne setember pride reč, že puno liet v Rečanski dolini an v Benečiji, de se parbližava liep dogodek, posvečen poeziji an nasplošno literaturi: V nebu luna plava. Tudi lietos je Kd Rečan_Aldo Klodič parpravilo tel večer, takuo ki gre: v topluoti Kovačuovega senika na Liesah smo se zbral, de bi poslušal različne glasuove an izike.
Margherita Trusgnach se je v imenu društva na začetku spomnila na Bruno Dorbolò an Viljema Černa, ki sta nas pred kratkim zapustila. Poviedala je tudi, da srečanje traja že od lieta 1993, tuole pride reč, de drugo lieto bo 25 liet, odkar se je V nebu luna plava začelo. Pesnica an pisateljica Karmen Vidmar, ki živi v Novi Gorici, je natuo prebrala resnično zgodbo, ki se je dogajala med 2. svetovno ujsko. Suoje poezije je prebrau Roberto Marino Masini, ki je Goričan. Po laško je nastopila Lussia di Uanis (Lucia Pinat), ki je bla že ankrat gostja večera, nimar lepuo je pa poslušat nje odkrite besiede.
Za glasbo sta poskarbieli Marisa Scuntaro, ki po cieli naši deželi an tudi v Benečiji raziskuje stare, ljudske piesmi, an glasbenica an profesorca violine Lucia Clonfero. Predstavli sta piesmi, ki so ble posvečene parvi svetovni ujski. Tista od ujske je bla na kakšno vižo tematika telega srečanja, sevieda z namenom, de bi poviedal, kuo ji vsi nasprotujemo.