Blumarji so posebnost tele gorske vasi v podbunieškem kamunu. Obedan na uaga jih posnemat, zak povserode spoštuvajo telo čeneuarško navado. Ankrat so se v blumarje obliekli samuo puobi v lejdih stanu an so muorli bit v lihem, nepravem, številu (dispari). Sada ki po vseh naših vaseh je malo ljudi an tela navada se je spremenila. Ostalo pa je, de se morejo obliečt v blumarje samuo puobi an možje iz Čeneuarha al pa ki imajo tam kornine. Imajo biele bargeške an srajco, oku vratu facu ardeč, na glavi pa klabuk v obliki dreva, iz slame spleden. Uon s klabuka štrlijo vejice z barvanimi floki. Na nogah imajo vunene kalcine (nogavice), doma spledene, an žeke. V rokah imajo pištok (lesena palica), na harbatu pa zvonce, na posebno vižo parvezane z varco. Kar se zberejo vsi kupe, muorejo letat okuole an po vasi (njih letanje ima obliko številke osam) tarkaj krat ku je njih število – takuo bi muorlo bit, pa v telih cajtih nie nimar takuo. Kar jih ustavejo v vasi za jim ponudit za pit, nucajo pištok za skoke.

Letos bota mogli videt blumarje letat v nediejo, 11. februarja, popudan