KD Rečan_Aldo Klodič je imielo v saboto, 23. marca, lietno sejo, na katieri se je zbralo 50 članu. Parsotne je pozdravu an zahvalu za njih dielo predsednik Gianni Floreancig – Kokoc, potle je pa Margherita Trusgnach – Tarbjanova prebrala obračun an spomnila, ka vse sta spejala v liete 2018 društvo an zbor. Narbuj zahtevno dielo je biu Senjam beneške piesmi. Guorilo se je o programu za lieto 2019, ki je pomembno lieto za društvo, saj praznuje 50. oblietnico. Veliko praznovanje bo potekalo od 13. do 16. junija: : gledališče, zbori, folklorna skupina, otroški zbor Mali lujerji, razstava o inženirju Maksu Klodiču, inauguracjon 50 točk QRCode – kjer bomo lahko poslušal an gledal naše člane, ki guore o društvu -, ansambli, vičerja an veselica. Bogat program za 50-lietnico se bo zaključu 16. junija s pohodom Čez namišljeno črto iz Topoluovega ali z Livka do Brieze an še napri do varha Svetega Martina, kjer bo pieta maša an navadno srečanje s prijatelji z Livka.
V lietu 2019 pa bo – an je že bluo – še puno drugih reči. Zbor je že pieu na Primorski poje, pru tist dan po seji pa gostil koncert tele revije v cierkvi na Liesah. Naslednji velik glasbeni dogodek bo 13. aprila Hrupno srečanje. Igrale bojo 4 skupine (The Preklets, Native Enigma, Ostajki an Deep Down Bellow).

Vič v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 27. marca.