livk3Lokalne skupine an nekomercialna dobra muzika, liepa lokacija na travniku na Matajurju, šport an brezmejna filozofija. Recept koncerta Liwkstock, ki se uarne lietos tretjič v beneško an slovensko vas Livek, je enostaven, an do seda tud uspešen.
Za organizat tak koncert pa je, kot za vsako tajšno prireditev, potriebno tud puno prostovoljnega diela. Predvsien za tako iniciativo, ki se je rodila “od spodaj” se pravi iz želje vasnjanov Livka an Benečanov v Italiji. Takuo lietos tisti vič al manj mladi, ki telo dielo pejejo napri, so ustanovil suoje kulturno društvo Liwkstock.
Po parvi uradni seji novega društva, ki je bla 25. junija pru na Livku, smo guoril s predsednikom Janijem Skočirjem (ki je sto parstuo Livčan), de bi nam predstavu letošnji koncert.
“Lietos bomo imiel 5 skupin: Skydrops, The Preklets, Concrete Jellÿ (na sliki gor na te pravi roki), Blue fingers an Hulahoop (na sliki gor na čeparni),” nam je poviedu Skočir. “Koncert se začne ob 19ih, pa že zjutra ob 10.30 bojo parve tekme turnirja odbojke, takuo de lietos bo cielodnevna prireditev od jutra do vičera in pozno v nuoč”.
Kuo sta vebral skupine, ki bojo igrale lietos?
“Ku parvo smo gledal na poklicat le tiste skupine, ki so že igrale tle dvakrat. Zatuo vič ku kajšno beneško skupino lietos niesmo povabil, pa želja je bla tela, de čujemo tud kiek novega, kako novo glasbo, ki je niesmo še čul tle par nas.”
Te narbuj vidna novuost lietos se mi zdi, de so teli Hulahoop, headlinersi Liwkstocka 2015. V Sloveniji so zadnje cajte postal poznani, pa v Italiji jih ne poznajo tarkaj. A nam lahko povieš kiek vič o njih an zaki ste jih kontaktiral?
“Ist san ču za nje že puno cajta od tega. Njih piesmi so ble po radiu tle v Sloveniji že priet ku so posnel telo novo ploščo. Kar smo jih kontaktiral, nieso bli takuo znani, kot so magar donas. Odločil smo se, de jih povabemo (an zlo veseli smo, de so z veseljem sparjel naše vabilo), zak se nam je zdiela njih glasba interesantna. Po muojin je zlo originalna an kvalitetna. Gre za adno varsto glasbe, ki jo oni kličejo “hard pop funk”, pa tuole je presenetljivo, tud zak igrajo brez kitare. Tela glasba je lietos no malo ardeča nit cielega festivala.
Tiste ki nas buj zanima za naš festival, je imiet nieki, ki magar drugje na moreš čut, zak vsi hočejo te buj komercialne reči.”
Kuo je pa paršlo do odločitve, de ste ustanovil suoje društvo?
“Ustanovil smo ga predvsian, zak smo imiel pru potriebo imiet nieki našega, de bi buojš izpeljal program festivala an uredil birokratske potriebe. V štatut pa smo tud napisal, de moremo narest an druge aktivnosti od športnih do gledaliških an na splošno kulturnih, takuo de bomo imiel možnost narest an kiek drugega.”
Kuo sta pa pruzapru pomislili na an festival tle na Livku? Kaj mislite narest naslednje lieta?
“V resnic povien, de se je ideja rodila že nieki liet nazaj, med niekimi “debatami v baru”. Predvsian z Zlatkom (Smrekar, op. a.), ki žal seda ga nie vič, smo mislil, de tela bi bla perfektna lokacija za an tak festival. V parvi varsti zarad naše preliepe narave. Počas potle se je ta ideja razvila an seda zaries imamo naš festival. Ka bo v prihodnosti, na vemo, upanje je pa, de bo lietos tela iniciativa dobro sparjeta an de bomo imiel puno ljudi. Če bo takuo, bomo organizal Liwkstock tud prihodnja lieta an magar še kiek drugega.”
V društvu, ki ste ga registriral tle v Sloveniji, pa se je vpisalo tud puno ljudi, ki pa živjo čez mejo v Italiji…
“Za nas tuole je pru normalno: festival je brezmejni, takuo tud društvo je brezmejno. Vzamemo notar vse brez problemu an konec koncu je vič članov, ki parhajajo iz Italije, tle z Benečije, ku domačinu.
Sodelujemo na različnih ravneh, nivojih, z društvi an ustanovami iz Italije, v parvi varsti z društvom Beneške korenine, ki je naš glavni partner par organizaciji Liwkstocka.”
Pa med sabo guorta le tist izik…
“Ja šigurno, glih takuo guormo: po sloviensko. Ne po nediško (se smeje op. a).”