‘Soseska Evropa’, al po našim ‘Kondominjo Evropa’, je stavba, kjer živijo ljudje različnih narodou. Tuole pride reč an različnih iziku an kultur. Dani (Daniel Malalan) je Slovenj, zlo ponosen na suoj izik, ki živi kupe z ženo Nicoletto (Elena Husu), Italijanko, ki se je naučila guorit po sloviensko, čepru kajšankrat diela napake. Prej ku z njo je pa živeu kupe z adnim možam, ki šele živi tam, v drugem apartamentu kondominja.
Predstava od Slovenskega stalnega gledališča, ki smo jo vidli v petak, 17. novemberja, v Špietre, nam je želiela pokazat, kere so razlike med narodi, ki so v Evropi, an kuo tele razlike lahko parnesejo težave. Nie nimar lahko se zastopit med ljudmi, ki guormo isti izik; pomislimo, če so iziki različni an če ljudje imajo za sabo zgodovino, ki nie nimar pokazala veliko spoštovanje do drugih sosednjih daržav an narodou.
Soseska je pru ku Evropa: ima dve hitrosti, pride reč, de v njej so na adni strani tisti bogati, na drugi pa buogi. Kajšan je luožu ograjo med trecjim an četartim nadstropjem, an se na zastope, kduo je biu an zaki. Dani (ki pieje zak muora vadit za pomemben koncert) an Nicoletta se pogovarjata z druzimi, ki živijo v tisti stavbi, medtem pa tudi z mamo od Danija, ki je odlična kuharca.
Predstava je tudi parložnost, de lahko gledalci obogatijo suoje znanje slovienskega izika: če po sloviensko kajšan porče ‘padeš martu na adno ženo’ nie pru lahko zastopit, de je želeu poviedat, de runa ‘cascamorto’…
Na koncu stanovauci odkrijejo, de nie bla ograja tista, ki je ločila dva dela kondominja, ampak žar za meso, ki ga je pozabu Srb Slobo, an vse se konča s fešto.
Predstavo ‘Soseska Evropa ali kako postati Evropejci z zaščitnim poreklom!’ so napisal Sabrina Morena, ki jo je tudi režirala, Daniel Malalan an Martin Lissiach, v videu so sodelovali Laura Bussani, Vesna Guštin, Tiina Hallikainen, Franko Korošec, Alessandro Mizzi, Marcela Serli an Mefehnja Tatcheu.