Je biu zaries an poseben dogodek, tist, ki nam je v saboto, 17. februarja, v špietarski večnamenski dvorani še ankrat pokazu, kuo je tle par nas v Nediških dolinah glasba tista, ki zna vse združit an razveselit. Zbor Fajnabanda, ki deluje v okviru dvojezične šuole, je želeu takuo praznovat Dan slovienske kulture. Povabu je tudi posebne goste, s katerimi sta se glasba an ples preplietala.

Trobentač Zeno Tami se je takuo pardružu zboru Fajnabanda v zadnjem delu večera, kar je predstavu balkanske piesmi; otroc od folklorne skupine Živanit so lepuo plesal an pokazal, de naše folklorne tradicije imajo možnost se ohranit. Med posebnimi gosti pa so bli še čedajska plesauka Anna Martina, trobentač Sandro Carta an Anna Bernich, ki je zagodla na ramoniko.

Še priet so v prestorih muzeja SMO odparli razstavo taržaške fotografinje Jasne Košuta “Una nessuna centomila identità – Ena nobena stotisoč identitet”.