Pred začetkom vpisovanj za naslednje šolsko leto prirejajo na Dvojezični šoli Pavla Petričiča v Špetru “dan odprtih vrat”. Šolsko ponudbo in prednosti ter značilnosti dvojezične vzgoje bodo lahko zainteresirani starši spoznali v petek, 13. decembra.

Dan odprtih vrat se bo začel ob 17. uri z okroglo mizo z naslovom “Dvojezična vzgoja in učenje slovenščine: nasveti staršem”. Raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Matejka Grgič bo poglobila različne teme, ki so povezane z dvojezično vzgojo in usvajanjem slovenskega jezika v manjšinskem okolju. Ob 17.30 bodo učenci in učno osebje predstavili šolske dejavnosti, ob 18.30 pa bosta informativni srečanji za vpis v 1. razred osnovne oziroma v 1. razred nižje srednje šole. Učitelji in profesorji bodo nato na razpolago za vse morebitne dodatne informacije.

V otroškem vrtcu pa se bo mogoče pogovoriti z vzgojiteljicami od 17.00 dalje. Na dnevu odprtih vrat bodo predstavili tudi izvenšolske dejavnosti, ki jih na šoli izvajajo v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami.