Ku vsake lieto bo Zveza beneških žen v sodelovanju z Beneškim gledališčem an Inštitutom za slovensko kulturo parpravja adno posebno vičer za 8. marec, Dan žena.
V večnamenski dvorani v Špietro bojo beneške igralke Anna Bernich, Breda Berginc, Cecilia Blasutig, Marina Cernetig, Bruna Chiuch, Emanuela Cicigoi, Emma Golles in Teresa Trusgnach protagonistke komedije “8 žen” avtorja Roberta Thomasa, ki jo je v beneško narečje priredila Marina Cernetig. Režiser je Danijel Malalan. Zgodba prave o umoru adnega moža v družini, protagonistke pa gledajo zastopit, katiera od njih ga je ubila. Med igro pridejo uon vse peče tele družine.
Ob teli parložnosti pa se bojo spomnil tudi na Alda Klodiča, ki nas je pred kratkim zapustiu.
Začetek ob 17. uri.osmi_marec