S črno komedijo ‘Nona’, ki je doživiela nje karst v nediejo, 11. maja, v kulturnem domu v Desklah, je gledališka skupina Globočak s Kambrieškega lepuo an veselo praznovala svoj deseti rojstni dan, saj se je zbralo zaries veliko število gledaucu. Med njimi so bili tudi parjatelji Beneškega gledališča an vsi so smejali od začetka do konca.globocak
Vsi se zmislemo deset liet od tega, ko je Slovenija stopila v Evropsko unijo an za pozdravit tel zgodovinski dogodek – še narbuj pomemben za ljudi, ki živmo na meji ali blizu nje -, so prijatelji iz društva Globočak s Kambrieškega napravli komedijo Kontrabant. Gledali smo jo vičkrat, prvič pru na meji na Idarji an potle drugod na obieh straneh meje an tudi na Solarjeh, an vsakikrat smo se veselo smejali. Grede pa smo se vsi zmišljevali, kajšno tarduo življenje je bluo, kadar je čez Idarjo tekla meja, ki je ločevala ljudi, stare parjatelje an še družine. An kuo so bili ljudje parbrisani, sa so znali skrit prepoviedano blaguo an tudi za nuos imiet carinike, posebno italijanske.
Po tistem parvem dielu so spravli na oder še druge lepe igre, ki smo jih imiel parložnost gledat an v telovadnici na Liesah. Za njih desetlietinco so pod režijo Ane Fac-chini napravli zaries lepo dielo.
Komedija Nona je prirejena po motivih Roberta Cossa, ki je argentinski dramatik z italijanskimi koreninami (njega družina je iz dežele Molise).
Napisu jo je tiste lieto potle, ko je Videla prevzeu oblast v Argentini z državnim udarom. An za zgodbo None, 104 liet stare, ki nie bila nikdar sita an je na koncu požgarla an svojo družino, se skriva tudi politična kritika oblasti. Mimo tega je Nona ries smiešna an lepuo spejana črna komedija, ki je gledališki skupini Globočak pru lepuo uspela. Igrali so Sava Dugar, ki je bila nona, Slavica Bernik, Natalija Melink, Oton Zabreščak, Miran Melink, Dora Ravnik, Bruno Grosar, Andrej Brešan an Jaka Kralj.