“Nove generacije imajo jasno pot, po kateri cjejo hodit. Bi bli radi, če tiste rože, ki smo jih mi usadil, ne bi usahnile, an de bi naši te mladi sadil blizu njih še nove rože.” S telimi besiedami od Margherite Trusgnach se je zaključu parvi del predstavitve trecje zbirke ‘Pustita nam rože po našim sadit’ (kjer so napisane besiede Sejma beneške piesmi telih zadnjih deset liet), ki je bla v petak, 3. otuberja, v Hlocju. Drug del večera je pa biu posvečen sami glasbi, saj sta skupini BK Evolution in Blue fingers zagodli an zapiel stare piesmi od Sejma.
Liepa vičer v plavi dvorani Občine Garmak se je začela s pozdravom predsednika društva Rečan. Gianni Floreancig – Kokoc se je zahvalu Margheriti Trusgnach – Tarbjanovi, Aldu Klodiču – Te dolenj, Luciji Trusgnach – Cekovi an Živi Gruden, ki so pomagali uredit, napravt zbirke, še posebno pa Aldu, ki je od vsega začetka glavni pobudnik festivala Senjam beneške piesmi.
Natuo je Margherita poviedala nomalo zdogovine sejma, od te parvega, ki je biu lieta 1971 (zmagala je pru piesam z naslovom zbirke, ‘Pustita nam rože po našim sadit’), do zadnjega. Šlo je mimo 43 liet, nie malo, an so bli cajti, kar organizatorji so se muorli tudi branit pred naspruotnikam an pred drugimi težavami. “Tekrat nie bluo dvojezične šuole, tisti pa, ki so odparli pot, so viedli, de je bla ta prava”, je med drugim poviedala Margherita.pustita1
Vse tele lieta je kulturno društvo Rečan organizalo trideset festivalu. Vsega kupe je bluo napisanih 347 piesmi, ki seda so vse zbrane v treh knjigah. Vsaka ima majhano analizo, ki nam nomalo “povie”, kakuo so se v vsiem telim cajtu reči spremenile. V zadnji, novi knjigi, kjer so besedila do zadnjega Sejma, je 117 piesmi od 57 avtorju. “Donas mladi so izobraženi, so hodil v dvojezično šuolo an obiskoval al še obiskujejo Glasbeno šuolo – je še jala Margherita -, takuo de nam morejo pomagat, od njih se čakamo zaries puno.”
Po pozdravu garmiške županje Eliane Fabello an predsednika društva Ivan Trinko Miha Obita, ki je sodelovalo z društvom Rečan par izdaji zadnje publikacije, so pru te mladi pokazal tiste, kar znajo narest.
Skupini BK evolution an Blue fingers in še Denis Pascolo so predstavli stare piesmi festivala, vmies pa so nekateri avtorji  prebral njih besedila. Šlo je za predjed, ‘antipašt’ prihodnjega Sejma, ki bo čez an miesac.
Na koncu nie manjkalo lepo presenečenje (an tudi varnitev v naše doline), saj je Beti Strgar, ki je zmagala dvie lieti od tega, zapiela sojo piesam ‘Narobe dan’.