Kot je postalo že navada, bodo Dan slovenske kulture obeležili tudi na Dvojezični šoli Pavla Petričiča v Špetru.
Prireditev bo v petek, 15. februarja, ob 20. uri v občinski večnamenski dvorani v Špetru (ulica Klančič).

Praznik slovenske kulture se bo začel z otvoritvijo razstave likovnih del, ki jih bodo učenci in dijaki špetrske dvojezične osnovne in nižje srednje šole izdelali v okviru likovne delavnice, ki jo bodo 8. februarja vodili beneški umetniki Luisa Tomasetig, Moreno Tomasetig, Sandra Manzini in Giacinto Iussa. Nato bodo na vrsti nastopi zborov Fajnabanda in Mali lujerji, beneške folklorne skupine Živanit junior, gledališke skupine nižje srednje šole in drugih učencev ter dijakov raznih razredov dvojezičnega zavoda.