V okviru dneva odprtih vrat na dvojezičnem večstopenjskem zavodu Pavla Petričiča v Špetru je potekalo tudi krajše informativno srečanje o dvo- in večjezični vzgoji otrok. Matejka Grgič, sodelavka Slovenskega raziskovalnega inštituta, je staršem opisala prednosti in nakazala nekatere možne zanke šolanja otrok v večjezičnem okolju. Poudarila je pomen medgeneracijskega posredovanja jezika in zagotavljanja ustrezne jezikovne izpostavljenosti tudi zunaj šole: “Dvojezičnost je prednost, a od nas zahteva nekaj napora. Starši in vzgojitelji morajo otrokom nuditi ustrezen zgled: tisti, ki vsaj malo govorijo slovensko, se morajo potruditi in ta jezik uporabiti v pogovoru z otroki, družinskimi člani in kolegi. Starši, ki manjšinskega jezika (še) ne poznajo, naj bi se naučili vsaj nekaj stavkov. Stari starši, drugi sorodniki in sosedje, ki še poznajo narečje, naj otrokom posredujejo vsaj kako pesmico ali izštevanko.” Za razliko od preteklosti, ko so celo učitelji odsvetovali rabo narečja ali nestandardnih različic jezika, danes raziskovalci poudarjajo, da je za otroka poznavanje več različic jezika prednost in da narečna podlaga nikakor ne ovira nadaljnjega uspeha pri učenju knjižnega jezika. Ker jezik usvajamo predvsem iz okolja, mora šola izrecno spodbujati rabo tistega jezika, ki je v okolju manj prisoten oz. šibkejši; pri tem jo morajo podpirati druge ustanove (npr. društva, ki ponujajo obšolske dejavnosti, namenjene otrokom), javne institucije in – seveda – družine.
Naj še dodamo, da bo sestanek za starše, ki jih zanima vpis svojih otrok v dvojezični vrtec v Špetru oziroma v Sovodnji, na sedežu dvojezične šole v torek, 15. januarja. Poleg tega bo mogoče šolske prostore oziroma prostore, v katerih deluje vrtec, obiskati 9.,10. in 11. januarja od 10.30 do 11.45 tako v Špetru kot v Sovodnji.
Vpisovanja v vrtce, osnovne in nižje srednje šole pa bodo potekala od 7. do 31. januarja 2019.