Center za kulturne raziskave iz Barda se že več kot petdeset let posveča raziskovanju, ohranjanju in promociji bogate kulturne dediščine Terskih dolin. V Bardu upravlja tudi Etnografski muzej, tudi sicer pa skuša z najrazličnejšimi dogodki in prireditvami poživiti življenje v krajih na zahodnem robu slovenskega kulturnega prostora. Izvedel je že vrsto zanimivih in ambicioznih projektov, naslednje leto pa bo na vrsti “Etnofestival”, ki ga je letos uspešno prijavil na deželni razpis za sofinanciranje dogodkov za promocijo zgodovinske kulture in narodopisja v Furlaniji-Julijski krajini.
Projekt je vreden 20 tisoč evrov, izvajati pa ga bodo začeli marca naslednje leto. Med partnerji Centra za kulturne raziskave so Občini Tipana in Ahten, Združenje bivših izseljencev iz Barda (Associazione Ex Emigranti di Lusevera) – Etnofestival se bo namreč poleti povezal s tradicionalnim praznikom nekdanjih izseljencev, ki ga v Bardu prirejajo že od leta 1978 -, Inštitut za slovensko kulturo, KD Rozajanski Dum, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, s katerim sodeluje jezikoslovec Janoš Ježovnik, in zadruga Puntozero.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja, ki je izšla 11. decembra.